Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)


For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

 

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Cpr.nr (Til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice.)

 

Du udfylder ved opstart hos mig, ansøgning om kørekort, som Kaspers Køreskole, bruger til oprettelse i køreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til Borgerservice.

 

Ved accept af handelsbetingelserne, acceptere du samtidig at Kaspers Køreskole, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.


Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Ejer og administrationen i Kaspers køreskole har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

 

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

 • Oplysninger afgivet til kasper7000.dk og på mail videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
  Som registreret hos Kaspers Køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Kaspers køreskole via mail på mail@kasper7000.dk

 

 

 • Elektronisk henvendelse
  Ved tilmelding på kasper7000.dk giver du os samtidig samtykke til, at Kaspers køreskole må kontakte dig via e-mail, SMS og telefon.
  Henvendelse kan bestå i:
  – Kommunikation om køretider og andre ydelser
  – Udsendelse af fakturaer og elevspecifikationer
  – Rykker skrivelser ift. Med manglende betaling
  – Oplysninger om dit forløb hos Kaspers køreskole

 

Sletning af persondata


Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid mulighed og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger vi har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver vi opbevare disse.

Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse pr. mail til mail@kasper7000.dk

 

 • Hvis du vil klage over dit køb, beder vi dig om at henvende dig til køreskolen. Finder køreskolen og dig ikke en tilfredsstillende løsning har du mulighed for at klage til ankenævnet for køreundervisning.


Hvis du vil klage over virksomhedens håndtering af persondata, har du ret til at klage til Datatilsynet. Kontakt informationer hertil findes på www.datatilsynet.dk

Kaspers Køreskole